Portfolio > bioDIVERSITY

bioDIVERSITY: Avocet Dreaming
bioDIVERSITY: Avocet Dreaming
spray paint, charcoal on vellum
40"x 84"
2016